MY MENU

International

제목

2017 Hong Kong AAF/ 2017, 5.19-21 Booth No F5

작성자
작성일
2017.05.17
첨부파일0
추천수
3
조회수
978
내용

 

2017 Hong Kong AAF  5. 19- 5.21

 

GAGA Gallery Booth No F5

 

 

 

 

 

 

 

 Lee Seoung,Line1703,116x91cm, mixed media,2017

 

 

 

 

 

 

 

 Lee Seoung_Line 1703_116x91cm_Mixed media_2017

 

 

 

 

 

 

 Park,Sungsik _elbow chair_91x72cm_Mixed media_2015

 

 

 

 

 

   Kim,Kwan Soo_The Branches, 132x132cm_Mixed media on canvas_ 2017

 

 

 

 

 

 

  Kim,Kwansoo

 

 

 

 

 

 

 

 Choi,Youngwook_Karma, 2017,Mixed media on canvas,,70_x76cm

 

 

 

 

 

 Cha,Kyung Jin,,Journey Seed,2016,Coper,105x105cm

 

 

 

 

 

Kim Nahee, Moon Eyes 19,  45,5x45.5cm

 

 

 

 

 

 

 

Park,Hyungpill_Resized_20170426

 

 

 

 

Kim,Eunsun

 

Majeoung

 

Joha,  etc

 

 

 

 

 

3
3

게시물수정

게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.

댓글삭제게시물삭제

게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.